BẢNG GIÁ LINH KIỆN LAPTOP – HOC NGHE SUA CHUA LAPTOP|HỌC NGHỀ SỬA CHỮA LAPTOP|DAO TAO NGHE

BẢNG GIÁ LINH KIỆN LAPTOP
TG : admin vào 25 Tháng 12, 2013 lúc 05:33 Chiều | With 0 Comments | Lượt xem: 1386

TT

TÊN THIẾT BỊ, CHỦNG LOẠI, CẤU HÌNH, LCD

Giá>2

Bảo Hành

1

LCD 13.3” SLIM WXGA – LED . 40Pins, 1366 x 768 Dùng cho Acer + Sony .

1020

12 Tháng

2

LCD 10.1” WXGA – LED . 40Pins, 1280X800 ( LED)

Call

12 Tháng

3

LCD 10.1” SLIM WXGA – LED .1366 x 768 ( SLIM )

call

12 Tháng

4

LCD 11.6” SLIM WXGA – LED , 40Pins 1366 x 768 ( SLIM )

980

12 Tháng

5

LCD 11.6” WXGA – LED . 40Pins 1366 x 768 ( SLIM )

Call

12 Tháng

6

LCD 14.0 inch WXGA – LED . 40Pins 1366 x 768 ( LED )

960

12 Tháng

7

LCD 14.0 inch SLIM WXGA – LED ,40Pins 1366 x 768 ( SLIM )

960

12 Tháng

8

LCD 15.6 W+G LED ,40Pins 1366 x 768 ( LED )

1040

12 Tháng

9

LCD 15.6 W+G LED slim .40Pins 1366 x 768 ( SLIM )

Call

12 Tháng

TT

MÃ HÀNG

đơn giá (Số lượng >2)

BH

1

Adapter LENOVO 19V-3.42A

115.000

12 Tháng

2

Adapter LENOVO 20V-3.25A

160.000

12 Tháng

3

Adapter LENOVO 20V-3.25A (Kim)

140.000

12 Tháng

4

Adapter LENOVO 20V-2A(Mini)

120.000

12 Tháng

5

Adapter LENOVO 20V-4.5A

160.000

12 Tháng

6

Adapter LENOVO 19V-4.74A

145.000

12 Tháng

7

Adapter SONY 19.5V-2A(Mini)

120.000

12 Tháng

8

Adapter SONY 19.5V-4.74A

155.000

12 Tháng

9

Adapter SONY 19.5V-4.1A

155.000

12 Tháng

10 Adapter SONY 19.5V-3.9A

155.000

12 Tháng

11

Adapter TOSHIBA 19V-4.74A

145.000

12 Tháng

12

Adapter TOSHIBA 19V-1.58A

120.000

12 Tháng

13

Adapter ACER 19V-3.42A

115.000

12 Tháng

14

Adapter ACER 19V-4.74A

145.000

12 Tháng

15

Adapter ACER 19V-1.58A

120.000

12 Tháng

16

Adapter ASUS 19V-3.42A

115.000

12 Tháng

17

Adapter ASUS 19V-4.74A

145.000

12 Tháng

18

Adapter ASUS 19V-2.1A

120.000

12 Tháng

19

Adapter Samsung 19V-3.16A

115.000

12 Tháng

20

Adapter HP 18.5V-3.5A(Vàng)

115.000

12 Tháng

21

Adapter HP 18.5V-3.5A(Kim)

140.000

12 Tháng

22

Adapter HP 19V-4.74A(Đạn)

145.000

12 Tháng

23

Adapter HP 19V-1.58A (Mini)

120.000

12 Tháng

24

Adapter HP 19V-4.74A(Kim)

140.000

12 Tháng

25

Adapter Dell 19V-1.58A(Mini)

120.000

12 Tháng

26

Adapter Dell 19.5V-3.34A

160.000

12 Tháng

27

Adapter Dell 19.5V-4.62A vuông

170.000

12 Tháng

28 Adapter Dell 19.5V-4.62A (Slim)

250.000

12 Tháng

29

Adapter Dell 19.5V-3.34 NEW

260.000

12 Tháng

Tên sản phẩm PIN

Giá

BH

Acer 4741- 6cell

360

12 Tháng

Acer 4710 – 6cell

360

12 Tháng

Acer 5500 – 6cell

360

12 Tháng

Asus A32 -F80 -6cell

360

12 Tháng

Asus K40 – 6cell

360

12 Tháng

Asus K52 – 6cell

360

12 Tháng

Asus K53 – 6cell

360

12 Tháng

Dell 1464 – 6cell

360

12 Tháng

Dell N4110 – 6cell

360

12 Tháng

Dell N4010 – 6cell

360

12 Tháng

Dell A840 – 6cell

360

12 Tháng

Dell 1525 – 6cell

360

12 Tháng

Dell 6420 (new)

720

12 Tháng

Dell D620 – 6cell

360

12 Tháng

Dell D600 – 6cell

360

12 Tháng

Dell V3300 – 8cell

360

12 Tháng

Dell E6400 – 6cell

360

12 Tháng

Dell N4020

360

12 Tháng

HP DV2000 – 6cell

360

12 Tháng

HP DV4 – 6cell

360

12 Tháng

HP CQ42- 6cell

360

12 Tháng

HP CQ20 – 8 cell

360

12 Tháng

HP DV4-5000 – 6cell

360

12 Tháng

PIN HP 4320

360

12 Tháng

PIN HP PR4410S

360

12 Tháng

Lenovo G430- 6cell

360

12 Tháng

Lenovo G460- 6cell

360

12 Tháng

Lenovo Y450- 6cell

360

12 Tháng

IBM T60

360

12 tháng

Lenovo Y100 – 6cell

360

12 Tháng

Lenovo Y200 – 6cell

360

12 Tháng

Toshiba PA3534U 6cell

360

12 Tháng

Toshiba PA3536U 6cell

360

12 Tháng

Toshiba PA3817U 6cell

360

12 Tháng

Toshiba PA3634U 6cell

360

12 Tháng

Samsung R439 – 6cell

360

12 Tháng

Samsung R428 – 6cell

360

12 Tháng

SONY BPS8-6cells,11.1V,4400mah,Black/Silver

360

12 Tháng

SONY BPS9-6cells,11.1V,4400mah,Black/Silver

360

12 Tháng

SONY BPS13-6cells,11.1V,4400mah,Black

360

12 Tháng

SONY BPS22-6cells,11.1V,4400mah,Black

360

12 Tháng

SONY BPS26-6cells,11.1V,4400mah,Black

360

12 Tháng

 

Tags : Chưa được phân loại

Các bài viết liên quan

Leave a comment

HTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>