Category Chưa được phân loại – HOC NGHE SUA CHUA LAPTOP|HỌC NGHỀ SỬA CHỮA LAPTOP|DAO TAO NGHE

images1

TT TÊN THIẾT BỊ, CHỦNG LOẠI, CẤU HÌNH, LCD Giá>2 Bảo Hành 1 LCD 13.3” SLIM WXGA – LED . 40Pins, 1366 x 768 Dùng cho Acer + Sony . 1020 12... 

25 Tháng 12, 2013 At 05:33 Chiều | Chưa được phân loại

hghhgh  

20 Tháng 10, 2013 At 06:44 Sáng | Chưa được phân loại