Category KHỐI CẤP NGUỒN – HOC NGHE SUA CHUA LAPTOP|HỌC NGHỀ SỬA CHỮA LAPTOP|DAO TAO NGHE

matnguon3-5

Máy cấp nguồn đa năng là thiết bị không thể thiếu cho kỹ thuật sửa chữa phần cứng laptop. Kỹ thuật đoán bệnh bằng nguồn đa năng là kỹ thuật... 

30 Tháng 5, 2014 At 07:58 Sáng | KHỐI CẤP NGUỒN
so-do-khoi-ibm

Hầu như laptop không hoạt động là do lỗi nguồn. Một trong những khối nguồn trên laptop lỗi sẻ dẫn đến tình trạng laptop không hoạt động. Để... 

dauvao1

Nguồn đầu vào của HP CQ40 Trung tâm day nghe laptop Đại Lợi giới thiệu bài phân tích mạch đầu vào của laptop HP CQ40 dòng đại diện của hảng HP Compaq.... 

21 Tháng 10, 2013 At 02:14 Sáng | KHỐI CẤP NGUỒN
baove1

Trung tâm day nghe laptop Đại Lợi giới thiệu bài phân tích mạch nguồn đầu vào trên máy Lenovo Y430. Bài phân tích giúp các bạn kỹ thuật phần chứng... 

21 Tháng 10, 2013 At 02:12 Sáng | KHỐI CẤP NGUỒN
nguon-cho-1

Trung tâm day nghe laptop Đại Lợi giới thiệu nguồn chờ trên laptop. Nguồn chờ là khối nguồn xuất hiện sau nguồn đầu vào trên máy laptop. Nguồn chờ... 

21 Tháng 10, 2013 At 01:12 Sáng | KHỐI CẤP NGUỒN
vcore-1

Nguyên lý hoạt động nguồn Vcore Trong hệ thống nguồn laptop,  nguồn CPU  hay con gọi nguồn Vcore đóng vai trò quan trọng trong  hệ thống nguồn. CPU... 

19 Tháng 10, 2013 At 10:06 Sáng | KHỐI CẤP NGUỒN