Category KHỐI NGUỒN IBM – HOC NGHE SUA CHUA LAPTOP|HỌC NGHỀ SỬA CHỮA LAPTOP|DAO TAO NGHE

h1412131

Trung tâm day nghe laptop Đại Lợi phân tích mạch tạo điện áp chờ trên máy laptop ibm t42. Nắm vững lý thuyết phần này giúp học viên, kỹ thuật viên... 

14 Tháng 11, 2013 At 06:51 Sáng | KHỐI NGUỒN IBM
h1311131

Mạch tạo điện áp đầu vào trên máy laptop IBM t42 là mạch nguồn cơ bản nhất và là mạch nguồn đầu tiên có điện trên máy laptop.  Trung tâm day... 

13 Tháng 11, 2013 At 12:42 Chiều | KHỐI NGUỒN IBM
so-do-khoi-ibm

Hầu như laptop không hoạt động là do lỗi nguồn. Một trong những khối nguồn trên laptop lỗi sẻ dẫn đến tình trạng laptop không hoạt động. Để...