MẠCH KHUYẾCH ĐẠI TRONG LAPTOP – HOC NGHE SUA CHUA LAPTOP|HỌC NGHỀ SỬA CHỮA LAPTOP|DAO TAO NGHE

MẠCH KHUYẾCH ĐẠI TRONG LAPTOP
TG : admin vào 18 Tháng 10, 2013 lúc 02:13 Sáng | With 1 Comment | Lượt xem: 2902

Mạch khuyếch đại

Mạch khuyeech đại

Định nghĩa: Mạch khuyếch đại được dùng trong các thiết bị điện tử có chức năng khuyếch đại âm tần trong Cassete, Âmply,… Còn trong laptop nó có chức năng khuyếch đại âm thanh loa lên.

Mạch khuyếch đại gồm có 3 loại: Khuyếch đại về điện áp, Mạch khuyếch đại về dòng điện, Mạch khuyếch đại công xuất.

Khuyếch đại về điện áp: khi ta cho 1 tín hiệu nhỏ vào hiệu có biên độ nhỏ thì nhận được hiêu có biên độ lớn gấp nhiều lần.

Mạch khuyech đại

Mạch khuyech đại

Mạch khuyech đại

Mạch khuyếch đại công xuất: Là mạch khi ta đưa một tín hiệu có công xuất yếu vào , đầu ra ta thu được tín hiệu có công xuất mạnh hơn nhiều lần, hay nói cách khác là mạch khuyếch đại công xuất là sự  kết hợp cả hai mạch khuyếch đại điện áp và khuyếch đại dòng điện làm một.

Mạch khuyếch đại công xuất: Khi ta cho công suất thấp vào thì ta nhận được công suất cao hơn.Chú ý phải kết hợp: Khuyếch đại về điện áp, Mạch khuyếch đại về dòng điện,

Tags : LINH KIỆN RÃ XÁC LAPTOP, TÀI LIỆU KỸ THUẬT LAPTOP, THU MUA LAPTOP CỦ, ĐIỆN TỬ LAPTOP
Displaying 1 Comments
Have Your Say
  1. admin nói:

    HAY

Leave a comment

HTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>