NGUỒN VCORE, NGUỒN CPU. – HOC NGHE SUA CHUA LAPTOP|HỌC NGHỀ SỬA CHỮA LAPTOP|DAO TAO NGHE

NGUỒN VCORE, NGUỒN CPU.
TG : admin vào 19 Tháng 10, 2013 lúc 10:06 Sáng | With 0 Comments | Lượt xem: 19591

Nguyên lý hoạt động nguồn Vcore

Trong hệ thống nguồn laptop,  nguồn CPU  hay con gọi nguồn Vcore đóng vai trò quan trọng trong  hệ thống nguồn. CPU là cơ quan đầu não của laptop, nếu nguồn CPU gặp vấn đề thị toàn bộ hệ thống không thể khởi động được. Bài viết giúp kỹ thuật viên hiểu được nguyên lý hoạt động của khối nguồn sẻ giúp ít trong quá trính sua chua laptop nhất la kỹ thuật mới hoc sua laptop.

I. Khái niện và đặt điểm nguồn vcore.

  • Nguồn Vcore là nguồn chính cấp cho CPU.
  • Nguồn Vcore có điện áp thấp và tự động thay đổi theo điện áp CPU.
  • Nguồn Vcore xuất hiện sau cùng so với các nguồn điện khác để đưa máy vào chế độ hoạt động.
  • Nguồn vcore cho dòng điện lới lên đến 10A.
  • Nguồn vcore chỉ xuất hiện khi nguồn thứ cấp đã có và ổn định.
  • Sau khi nguồn vcore xuất hiện mứi có tín hiệu khởi động mạch clock Gen để tạo xung clock. 
    nguon vcore
    nguon vcore

II. Nguyên lý hoạt động của mạch VRM tạo áp Vcore.

1. Mạch VRM có IC đảo pha.

nguon vcore

nguon vcore

nguon vcore

nguon vcore

nguon vcore

2. Mạch VRM có IC đảo pha tích hợp trong IC dao động.

nguon vcore

III. Vị trí mạch VRM trên máy IBM T42.

nguon vcore

nguon vcore

 

IV. Mạch VRM ổn áp cho CPU trên máy IBM T42.

nguon vcorenguon vcore

V. Mạch VRM ổn áp cho CPU trên Máy HP.

nguon vcore

 

Nguồn : học sửa laptop không khó

>>> xem thêm: LAPTOP BI RESET LIEN TUC

Tags : KHỐI CẤP NGUỒN

Leave a comment

HTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>